Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Bana Josipa Jelačića 19, 21204 Dugopolje +385 (0)21 689 210
EU PROJEKTI

 
Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.
  • Text Hover
Tvrtka S+B Systemtechnik d.o.o. je 3. kolovoza 2018. započela s provedbom projekta „Izgradnja i opremanje proizvodno-poslovne građevine tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.“. Cilj projekta je poslovni razvoj S+B Systemtechnik d.o.o. povećanjem konkurentnosti, povećanjem proizvodnog kapaciteta, povećanjem prodaje i izvoza, razvojem novih kompetencija, stvaranjem novih radnih mjesta. Predloženi projekt predviđa izgradnju poslovno-proizvodne građevine, nabavu strojeva i opreme za proizvodnju specifičnih nestandardnih dijelova i tehničkih sklopova, nastup na sajmovima i dodatno usavršavanje djelatnika. Očekivani rezultati projekta su izgrađena i opremljena poslovno-proizvodna građevina, educirani djelatnici te uvedeni novi proizvodi. Sve to će omogućiti povećani prihod od prodaje za 318,79 % i povećanje prihoda od izvoza za 318,79 % i 20 novih otvorenih radnih mjesta u 2022. godini u odnosu na 2017. godinu.

Nositelj projekta: S+B Systemtechnik d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 41.089.771,62 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 35.085.651,32 kn
EU udio u financiranju projekta: 14.979.899,80 kn
Razdoblje provedbe: 3. kolovoza 2018. - 3. prosinca 2020.
Voditelj projekta i kontakt osoba: Boris Vrdoljak, direktor

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:
1. Izgradnja proizvodno-poslovne građevine
2. Opremanje proizvodno-poslovne građevine
3. Nastup na sajmovima
4. Usavršavanje
5. Upravljanje projektom
6. Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta
Cilj projekta je poslovni razvoj S+B Systemtechnik d.o.o. povećanjem konkurentnosti, povećanjem proizvodnog kapaciteta, povećanjem prodaje i izvoza, razvojem novih kompetencija, stvaranjem novih radnih mjesta. Rezultati projekta su izgrađena i opremljena poslovno-proizvodna građevina, educirani djelatnici te uvedeni novi proizvodi.
Projektom se izravno doprinosi poboljšanju poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u kapacitete MSP. Slijedom navedenog, razvojem malog i srednjeg poduzetništva te razvojem novih kompetencija i stvaranjem novih radnih mjesta, projekt će imati učinak na jačanje regionalne konkurentnosti te poboljšanje ekonomske uspješnosti.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija na:

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke S+B Systemtechnik d.o.o.
  • Text Hover